Opleiding ACT in het onderwijs; ACT; onderwijs; Femke Klomp; Maaike Steeman; veerkracht voor de leerkracht

In het najaar van 2021 gaat de opleiding ACT in het onderwijs van start.
De opleiding is ontwikkeld vanuit de belangrijke ontdekking:
veerkracht kun je leren!

In deze opleiding krijg je de nieuwste wetenschappelijke inzichten over gedrag aangereikt en leer je deze toepassen om je leerlingen te begeleiden naar meer veerkracht. Niet met aparte lessen en nog meer werk, maar doordat je jouw houding en kijk, je taalgebruik en manier van reageren anders en effectiever leert inzetten. De principes van acceptatie- en commitmenttraining (ACT) vormen het fundament. Tegelijkertijd ontwikkel je ook je eigen veerkracht. 

Veerkracht kun je leren!

Wat zie je als je kijkt naar de leerlingen in je klas?
Je ziet ze lachen, je ziet ze huilen.
Je ziet ze vallen en weer opstaan.
Je ziet ruzies, lol, samenwerking en discussies.
Soms hebben ze geluk en soms hebben ze pech.
Je ziet ze hard werken en lummelen.
Sommigen hebben het thuis niet gemakkelijk, anderen krijgen thuis liefdevolle ondersteuning.

Kinderen en jongeren ervaren alles wat menselijk is en wat bij een menselijk leven hoort. Als leraar bereid je ze voor op het volwassen leven en leer je ze de kennis en vaardigheden die ze hard nodig hebben. Daarbij richt je je ook op sociaal-emotionele vaardigheden, zodat je leerlingen voluit kunnen leven en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Om voluit te kunnen leven en je te ontwikkelen blijkt het essentieel om te doen wat je belangrijk vindt, met vallen en opstaan én om om te kunnen gaan met de klappen die het leven onvermijdelijk uitdeelt. Als je dat heel goed kunt, dan noemen we dat veerkracht, of bij acceptatie- en commitmenttraining (ACT) een hoge psychologische flexibiliteit.

Het belang van veerkracht voor leerling én leraar

Maar dit is niet alleen voor de kinderen en jongeren van belang, maar ook voor jou! Je hebt bewust en vanuit je hart voor het onderwijsvak gekozen om van betekenis te zijn voor kinderen en hun ontwikkeling. Ondertussen merk je dat het werk erg veel van je vraagt: de uiteenlopende behoeften van kinderen, de contacten met ouders, administratie en toetsing, nieuwe ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen en nog meer. Je kunt het gevoel hebben dat je tekortschiet, dat je niet toekomt aan de essentie van je vak. Soms bekruipt je misschien zelfs het gevoel dat het slimmer is om ander werk te zoeken.

Hoe zou het zijn om ontspannen, veerkrachtig en geïnspireerd aan het werk te zijn en tegelijkertijd diepgaand bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen?

Het ontwikkelen van jouw psychologische flexibiliteit zorgt voor minder uitval en stress en juist voor een toename van je welbevinden, je werkplezier en motivatie. Ook heeft jouw welbevinden invloed op de leerprestaties en het welbevinden van je leerlingen.

In de opleiding ACT in het onderwijs ontwikkel je je eigen psychologische flexibiliteit en leer je kinderen en jongeren begeleiden naar meer veerkracht.

The way we talk to our children

becomes their inner voice.

~Peggy O’Mara

Voor wie is deze opleiding?

=
Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor leraren en andere begeleiders in het onderwijs die:

 •  met hart en ziel aan het werk willen zijn, zonder zich over de kop te werken
 • effectief bij willen dragen aan het welbevinden en de veerkracht van kinderen en jongeren
 • én zich deze doelen graag via een praktische en wetenschappelijk bewezen methode eigen willen maken
=
Leraren, ib’ers, orthopedagogen, schoolpsychologen, leraarcoaches en logopedisten zijn van harte welkom om deel te nemen.
=
Minimale vooropleiding: HBO denk- en werkniveau
=
Een ACT-opleiding is niet nodig.
=
Let op: een deel van de literatuur en beeldmateriaal is in het Engels. Heb je twijfels over jouw vaardigheid in het Engels, neem dan even contact met ons op.
=
Optioneel: onderwijsmensen die leraren coachen kunnen aansluitend de tweedaagse verdiepingsmodule ‘ACT-coaching in het onderwijs’ volgen.

Uitgangspunten van de opleiding

 

Evidence based

In het onderwijs is het belangrijk om te doen wat werkt. Veerkracht en welbevinden kunnen soft of zweverig klinken, maar bij de invulling die wij hieraan geven baseren wij ons op onderbouwde definities en op het wetenschappelijk onderzoek dat naar deze begrippen is gedaan. Ook ACT is gedegen onderzocht en gestoeld op een eeuw aan onderzoek op het gebied van gedrag (functioneel contextualisme en relational frame theory), evolutie en neurologie. De opleiding kent dan ook een stevige basis, die we tegelijkertijd voor de deelnemers heel praktisch maken.

Jouw persoonlijke groei en bewustzijn als fundament

Een leerling in groep 5: “De juf zegt wel dat het niet erg is om fouten te maken en dat het bij leren hoort, maar als ik iets in één keer goed doe, dan krijg ik een compliment. Als ik een fout maak, krijg ik extra uitleg en moet ik nóg meer doen. En als de juf zelf een foutje maakt, dan vindt ze zichzelf stom en zie ik dat ze een beetje zenuwachtig wordt. Dus eigenlijk is het helemaal niet goed om fouten te maken. Toch?”

In deze opleiding krijg je concrete tools aangereikt om je leerlingen goed te begeleiden. Maar ook jij staat centraal, als belangrijk onderdeel van de context van de leerling. De taal die jij gebruikt, de feedback die je geeft, jouw stress, hoe jij reageert op jezelf en je leerlingen: dat heeft allemaal impact op de psychologische flexibiliteit van de leerlingen in je klas. Het begeleiden van leerlingen is niet los te zien van jouw eigen persoonlijke ontwikkeling, jouw veerkracht en jouw bewustzijn. Die dubbelslag is het uitgangspunt van deze opleiding. Dat maakt dat de bijeenkomsten best persoonlijk zijn. Leren omgaan met onze kwetsbaarheid als mens is onderdeel van het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit.

Geef mij de moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen.

De kracht om te veranderen wat ik wél kan veranderen.

En de wijsheid om het verschil te zien.

~ Reinhold Niebuhr

Acceptatie- en commitmenttraining (ACT)

Acceptatie- en commitmenttraining (ACT) is gericht op het verhogen van de psychologische flexibiliteit van mensen. Daarbij gaat het om het accepteren van datgene waarover je geen controle hebt (acceptatie) en concreet stappen zetten in de richting van dat wat je belangrijk vindt en je hart te volgen (commitment). Logisch natuurlijk, maar in het echte leven makkelijker gezegd dan gedaan. 

Het leven biedt het hele palet aan ervaringen, alles tussen geweldig en verschrikkelijk. Deels kunnen we daar invloed op uitoefenen, maar veel gebeurtenissen gebeuren gewoon. Het is heel normaal dat dit vervolgens gevoelens en gedachten oproept. Het denksysteem van mensen is sterk gericht op controle en veiligheid. Daardoor zijn we geneigd om met negatieve innerlijke ervaringen in gevecht te gaan, ze te willen vermijden en ermee te worstelen. Dit werkt op lange termijn niet. Vechten tegen het onvermijdelijke kost veel energie en het kan ten koste gaan van aandacht voor belangrijke dingen in het leven. Het is een uitdaging om flexibel mee te bewegen met het leven en tegelijkertijd standvastig te doen wat van belang is. Mensen verschillen in de mate waarin ze dat kunnen beide kunnen. Als iemand psychologisch flexibel is, dan is die persoon als bamboe: flexibel én sterk. 

7 vaardigheden

Bij ACT trainen we zeven vaardigheden die samen psychologische flexibiliteit bevorderen. Deze vaardigheden kun je leren en oefenen en kun je ook je leerlingen leren. In de hexaster hiernaast vind je deze vaardigheden. Wil je er meer over lezen? Klik dan hier

Werken aan psychologische flexibiliteit is waardevol voor het welbevinden van jouzelf én voor de ontwikkeling van de leerlingen in je klas. Verder leidt het tot een vermindering van stressreacties in de hersenen waardoor kinderen en jongeren meer open staan om te leren. Ten slotte kun je probleemgedrag vaak verklaren door bovengenoemde worsteling met innerlijke ervaringen. Dat geeft richting als je gedrag van kinderen wilt beïnvloeden en ze wilt helpen om nieuw gedrag aan te leren. 

hexaster; ACT; hexaflex; ACT in het onderwijs; Maaike Steeman; Femke Klomp

Wat leer je in de opleiding?

=
De nieuwste inzichten uit de psychologie en gedragswetenschap, toegespitst op het onderwijs
=
Veerkrachtig en met hart en ziel voor de klas staan:

 • Meer begrip van jezelf en je eigen gedrag
 • Helderheid over je waarden, zodat je bewust en vanuit je hart de leerkracht kunt zijn die je wilt zijn
 • Meer tijd besteden aan wat er werkelijk toe doet.
 • Met meer vertrouwen en minder stress voor de klas staan.
 • Beter voor jezelf zorgen in alle hectiek en met meer ruimte en plezier aan het werk zijn.
 • Meer vanuit verbinding en gezamenlijkheid werken.
=
Basiskennis van ACT, met de zeven ACT-vaardigheden die leiden tot psychologische flexibiliteit
=
Kinderen begeleiden naar meer veerkracht, zodat ze vol in het leven komen te staan:

 • Kennis over het vergroten van psychologische flexibiliteit bij kinderen
 • Op een praktische manier bijdragen aan de psychologische flexibiliteit van kinderen
 • Meer begrip van (complex) gedrag van kinderen
 • Tools om gedrag van kinderen op een positieve manier te beïnvloeden
 • Een analysemodel voor complex gedrag en persoonlijke ervaring in het toepassen van interventies die daaruit volgen

Interesse in de opleiding?

 

Data 2021-2022

De opleiding vindt plaats op vrijdag en zaterdag, steeds twee dagen achter elkaar.
5 en 6 november 2021
14 en 15 januari 2022
11 en 12 maart 2022
22 en 23 april 2022
10 en 11 juni 2022

De opleiding gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn. De groep is vol bij 20 deelnemers.  

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats in het prachtig gelegen en sfeervolle Kloosterhotel Zin in Vught (bij Den Bosch). Het is op deze locatie mogelijk om een overnachting bij te boeken. Dit is niet bij de prijs inbegrepen. Meer informatie hierover vind je op www.kloosterhotelzin.nl

Kosten

De kosten zijn €1.995,- (vrijgesteld van btw).
Betaling in termijnen is mogelijk. De opleidingskosten zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, waardoor de nettokosten 50% lager kunnen uitvallen. 

Inbegrepen

 • 10 opleidingsdagen met twee docenten
 • Het boek Psychologische flexibiliteit in het onderwijs: doen wat werkt met hart en ziel ter waarde van €39,90 euro
 • Online omgeving met het opleidingsmateriaal en extra informatie en inspiratie
 • Op alle opleidingsdagen geniet je van een heerlijke lunch, koffie, thee en lekkers op een prachtige locatie
 • Een feestelijke borrel op de laatste dag, 11 juni
 • Certificaat van deelname

 

Programma van dag tot dag

=
Dag 1: ACT-vaardigheden en het onderscheid tussen psychologische flexibiliteit en inflexibiliteit
=
Dag 2: Hersenen en gedrag: evolutie, basisbehoeften, emotionele systeem en stress
=
Dag 3: Gedrag en verbaal gedrag onder de loep
=
Dag 4: De ACT-vaardigheden: ik geloof niet alles wat ik denk en ik kijk bewust naar mijn ervaringen
=
Dag 5: De ACT-vaardigheden: ik sta open voor wat ik ervaar en ik richt mijn aandacht op het hier-en-nu
=
Dag 6: De ACT-vaardigheid: ik heb compassie met mezelf en de ander
=
Dag 7: De ACT-vaardigheden: ik weet wat ik belangrijk vind en ik kies bewust wat ik doe
=
Dag 8: Dansen in de hexaster ~ de invloed van taal in de klas ~ probleemgedrag: de theorie
=
Dag 9: Probleemgedrag in de praktijk  ~ verdiepingsonderdeel, afgestemd op de groep
=
Dag 10: De school als context ~ implementatieplan

Kinderen hebben je het meest nodig
als ze dat het minst lijken te verdienen.

~Harold Hulbert

Over de docenten

Maaike Steeman en Femke Klomp zijn al sinds de basisschool met elkaar bevriend. Beiden hebben ze hart voor het onderwijs en zetten ze met liefde hun kennis en expertise in om het onderwijs voor zowel leerkrachten als leerlingen lichter, leuker en effectiever te maken. Samen schreven ze het boek Psychologische flexibiliteit in het onderwijs en geven ze trainingen in ACT-vaardigheden voor mensen in het onderwijs.

Maaike Steeman (1975)

Maaike is gezondheidszorgpsycholoog BIG en werkt vanaf 2000 in de ggz. Ze heeft samen met een collega een psychologiepraktijk. Haar expertise ligt bij acceptatie- en commitmenttherapie (ACT). Ze is verbonden met andere professionals die ook met ACT werken, zowel nationaal, als internationaal. Zo draagt ze bij aan het verdiepen en verspreiden van het waardevolle gedachtegoed van ACT. Omdat ze zag dat veel van haar cliënten bepaalde basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van psychologische flexibiliteit als kind niet hadden meegekregen, schreef ze het boek Wonderlijke binnenwereld, een boek over ACT voor kinderen. Verder geeft ze vanuit trainingsbedrijf Skills to ACT trainingen over ACT aan onderwijsmensen. Meer informatie vind je op haar websites: www.skillstoact.nl en www.act-psychologen.nl

 

Maaike Steeman; ACT; ACT in het onderwijs
Femke Klomp; onderwijs; basisonderwijs; ACT; coach; veerkracht; acceptatie- en commitmenttraining

Femke Klomp (1976)

Femke is afgestudeerd als taalkundige en communicatiewetenschapper. Met twintig jaar ervaring in het coachen en opleiden van onderwijsmensen, heeft ze duizenden schoolleiders, leraren en ib’ers begeleid en honderden klaslokalen van binnen gezien. Waarbij eerst de focus lag op taalonderwijs, effectieve instructie en passend onderwijs, veranderde in de loop der jaren haar aandacht van didactiek en pedagogiek naar de mens achter de leerkracht.

Nu werkt ze al enkele jaren met veel plezier en voldoening als zelfstandig coach voor onderwijsmensen onder het motto ‘Stralend, veerkrachtig en geïnspireerd voor de klas staan (zonder je over de kop te werken…)’. Ook geeft ze trainingen in ACT voor het onderwijs, workshops over selfcare en werkgeluk en begeleidt ze retraites. Meer informatie vind je op haar website www.femkeklomp.nl

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor de opleiding? Leuk! Je kunt hieronder je naam, e-mailadres en eventueel een berichtje invullen, dan ontvang je van ons het aanmeldformulier. 

7 + 6 =

De kleine lettertjes

De opleiding ACT in het onderwijs wordt georganiseerd door het CRKBO-gecertificeerde lesinstituut Skills to ACT. De algemene voorwaarden, privacy statement, disclaimer en klachtenprocedure van Skills to ACT zijn van toepassing op de inschrijving en deelname aan deze opleiding. Deze vind je hier